Komplexní
lešenářské
služby

Profil společnosti

Naše společnost byla založena v roce 2009. Zabývá se kompletní lešenářskou činností s celorepublikovou působností. Přes krátkost doby svého trvání poskytuje lešenářské služby na vysoké profesionální úrovni (cca 20-ti letá zkušenost pracovníků v oboru). Pracujeme zejména se systémovým lešením typu Layher (produkce Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Eibensbach, BRD). Naše společnost je členem Českomoravské komory lešenářů o.s.

Kvalifikační předpoklady

Naše společnost dbá na zajištění kvalifikačního růstu pracovníků. Pracovníci společnosti absolvují pravidelná odborná školení a školení BOZP, pořádaná Českomoravskou komorou lešenářů, odbornými lešenářskými společnostmi a odbornými agenturami pro BOZP. Četnost školení je nejméně 1 x ročně. Všechna školení jsou ukončena závěrečnou zkouškou. Nejméně jeden pracovník společnosti je držitelem osvědčení ,,Odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce prvního stupně" jako vyšší formy vzdělání v oboru. Kvalifikovaný personál společnosti je prvním předpokladem vysoké kvality nabízených služeb.